Ordenances fiscals 2021


Les Ordenances fiscals del 2021 no han patit modificacions respecte les de l'any 2020. 


Títol Document Url
Ordenança general de gestió inspecció i recaptació000 2020 Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació 2020 Enllaç
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres002-2020 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres Enllaç
Impost sobre vehicles de tracció mecànica001 2020 Impost sobre vehicles de tracció mecànica Enllaç
Impost sobre béns immobles003-2020 Impost sobre béns immobles Enllaç
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana004-2020 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana Enllaç
Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme005-2020 Taxa llicències o la comprovació comunicada en matèria d'urbanisme Enllaç
Taxa d'expedició de Documents Administratius006-2020 Taxa expedició Documents Administratius Enllaç
Taxa per a la prestació serveis intervenció activitats 007-2020 Taxa per la prestació serveis intervenció activitats Enllaç
Taxa de recollida d'escombraries008-2020 Taxa recollida Escombraries Enllaç
Taxa de connexió de xarxa de Serveis Públics009-2020 Taxa de connexió Xarxa de Serveis Públics Enllaç
Generals de Contribucions Especials010-2020 Generals de Contribucions Especials Enllaç
Taxa per retirada de Vehicles012-2020 Taxa per retirada de Vehicles Enllaç
Taxa Llar d'Infants013-2020 Taxa Llar d'Infants Enllaç
Taxa d'ocupació de subsòl, sòl i volada014-2020 Taxa ocupació subsòl sòl i volada Enllaç
Taxa OVP Taules, cadires i altres instal·lacions015-2020 Taxa OVP Taules, cadires i altres instal·lacions Enllaç
Taxa per entrades, guals i reserves016-2020 Taxa per entrades, guals i reserves Enllaç
Preu públic Servei Psicopedagògic Municipal017-2020 Preu públic Preus Servei Psicopedagògic Municipal Enllaç
Taxa OVP Mercat Setmanal018-2020 Taxa OVP Mercat Setmanal Enllaç
Taxa OVP Materials de construcció tanques contenidors019-2020 Taxa OVP Materials construcció tanques contenidors Enllaç
Taxa pel subministrament d'aigua021-2020 Taxa pel subministrament Aigua Enllaç
Impost sobre activitats econòmiques022-2020 Impost sobre activitats econòmiques Enllaç
Taxa Serveis Cementiri023-2020 Taxa Serveis Cementiri Enllaç
Taxa d'aprofitament per a empreses explotadores024-2020 Taxa Aprofitament per Empreses Explotadores Enllaç
Taxa d'estacionament Zona Blava025-2019 Taxa Estacionament Zona Blava Enllaç
Taxa de serveis d'animals domèstics026-2020 Taxa serveis Animals domèstics Enllaç
Taxa per a l'Assistència al Centre Obert027-2020 Taxa per a l'assistència al Centre Obert Enllaç
Servei d'atenció domiciliària029-2020 Servei Atenció Domiciliària Enllaç
General de Preus Públics030-2020 General de Preus Públics Enllaç
Preu públic de publicitat Emissora031-2020 Preu públic Publicitat Emissora Enllaç
Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions032-2020 Preu públic Publicitat Butlletí Municipal i altres publicacions Enllaç
033-2020 Taxa de clavegueram033-2020 Taxa de clavegueram Enllaç
Taxa per a serveis especials de vigilància034-2020 Taxa per a serveis especials de vigilància Enllaç
Taxa per a la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edificis035-2020 Taxa per a la prestació de serveis i aprofitament esp. dels edificis Enllaç
Preu Públic Aules de Cultura036-2020 Preu Públic Aules de Cultura Enllaç
Preu Públic SEM Can Banús037-2020 Preu Públic SEM Can Banús Enllaç
Preu públic Preus festa Major038-2020 Preu públic Preus festa Major Enllaç
Preu públic Visites guiades039-2020 Preu públic Visites guiades Enllaç
Preu públic Serveis Casal de la Gent Gran de Can Rafart040-2020 Preu públic Serveis Casal Gent Gran de Can Rafart Enllaç
Taxa de verificació habitatge buit041-2020 Taxa verificació habitatge buit Enllaç
Annex Carrerer 2020 TaxesAnnex Carrerer 2020 Taxes Enllaç

Et pot interessar

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-01-2021 09:48