L'Ajuntament ofereix facilitats en el pagament dels rebuts municipals

Última revisió 12-02-2021 15:05
23/12/2019

impostosFins el 24 de gener del 2020, l'Ajuntament ofereix un Pla Especial de Pagament de tributs. Un procediment que, de forma gratuïta, vol facilitar el pagament dels rebuts municipals. Les persones que vulguin acollir-s'hi podran pagar mitjançant deu mensualitats del mateix import el total dels tributs del 2020, sense interessos.

Al Pla de Pagaments s'hi inclouran tots els tributs que es cobren anualment com la taxa de guals, la taxa d'escombraries, l'impost sobre béns immobles, la taxa del cementiri i la taxa d'animals domèstics.

Per acollir-s'hi cal sol·licitar-ho a l'Oficina d'Atenció Ciutadana, a través del Catàleg de Tràmits de l'ajuntament o amb una trucada al servei OAC 360 (930 267 225) fins el 24 de gener del 2020.

Amb aquesta iniciativa l'Ajuntament vol donar una nova facilitat en el pagament dels rebuts municipals.