El Ple del mes de novembre aprova inicialment el Pressupost per l'exercici 2020

Última revisió 12-02-2021 15:05
29/11/2019

pleEl Ple aprova inicialment el Pressupost per l'any 2020 xifrat en 12.406.717€. Un Pressupost que, venint d'un gran esforç de contenció, enceta un cicle de normalitat i viabilitat econòmica en què es podran reprendre moltes de les inversions que hi ha pendents en via pública, equipaments i serveis.

Amb els 5 vots a favor d'ARA Vilassar i les 8 abstencions de Junts per Vilassar, la CUP i el PSC es va aprovar inicialment el Pressupost per l'exercici 2020 xifrat en 12.406.717€. Un Pressupost marcat per la recuperació de la salut econòmica i financera de l'Ajuntament i el compliment gradual dels paràmetres que sostenibilitat financera.

El regidor d'Hisenda, Sergi Igual, va presentar les xifres destacant que es tracta d'un pressupost que, després de molts anys de contenció, permet dedicar bona part dels recursos a inversions necessàries que durant els darrers anys no s'han pogut tirar endavant. En aquest sentit es destinarà al voltant 1,5M€ a fer inversions necessàries tan en la via pública, en equipaments i en serveis municipals. Entre aquests destaquen el cementiri municipal, el Casal del Rajolers, l'escola infantil can Roura, L'Estrella, l'enllumenat públic, el SEM can Banús...

Un altre del punts destacats d'aquest Pressupost és que per primer cop es destinaran 150.000€ en pressupostos participatius, que donaran la opció a la ciutadania a decidir en què s'inverteixen una part dels diners municipals.
D'altra banda, se segueix posant un èmfasi especial a la millora dels serveis bàsics essencials com la neteja viària, la recollida brossa, l'atenció a la gent gran o la dinamització del nostre comerç i indústria local.

Amb tot, el regidor d'Hisenda va insistir en el fet que és un pressupost sostenible en el temps, ja que no hipoteca recursos dels pressupostos dels propers anys, i si hi ha més capacitat d'inversió és gràcies a l'esforç de contenció i la acurada gestió que s'ha fet en els darrers anys.

Els números pel proper exercici consoliden la bona evolució de tots els indicadors econòmics, especialment la ratio d'endeutament que, de forma definitiva, ha deixat de ser un problema a Vilassar situant-se al 69,8%.