Consulta pública de l'avantprojecte d'Ordenança reguladora de terrasses de bars i restaurants

Última revisió 10-12-2020 16:11
10/12/2020

L'Ajuntament va aprovar al ple del 26 de novembre l'avantprojecte de l'Ordenança fiscal número 15, que ha de regular l'ocupació de terrenys d'ús públic per part de bars i restaurants amb taules i cadires i d'altre mobiliari auxiliar.

Aquesta aprovació se sotmet ara a consulta pública per un termini de 30 dies hàbils per tal de recollior l'opinió de la ciutadania i de les entitats i associacions que puguin veure's afectades per la iniciativa reglamentària.

Avantprojecte Ordenança reguladora de terrasses
Avantprojecte Ordenança reguladora de terrasses