L'Ajuntament de Vilassar de Dalt posa a exposició pública l'ordenança que ha de regular la tarifa d'abastament de l'aigua i clavegueram a Vilassar de Dalt.

">

Consulta pública de l'ordenança reguladora de la tarifa d'abastament de l'aigua i clavegueram a Vilassar de Dalt

Última revisió 04-05-2022 11:29
04/05/2022

L'Ajuntament de Vilassar de Dalt posa a exposició pública l'ordenança que ha de regular la tarifa d'abastament de l'aigua i clavegueram a Vilassar de Dalt.

En la sessió de ple extraordinària que es va celebrar el passat dijous 17 de març, es va aprovar inicialment la municipalització del servei d’aigua i clavegueram del municipi. En compliment de l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, ara s'exposa públicament el projecte d'ordenança per tal de captar l'opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre. La ciutadania i les organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions durant el termini de 10 dies a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal (20.04.2022)*.

* El termini d'exposició s'amplia 5 dies.