Ple del mes de juny

Última revisió 27-06-2022 12:33
27/06/2022

Caràcter: Ordinari

Data: 28 de maig de 2022

Hora: 20.00 h

Lloc:  Sala de Plens o en directe a través del canal Youtube de l'Ajuntament i per Radio Vilassar de Dalt.

Ordre del dia

1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 26 de maig de 2022.

2.- Informe anual  2021 del Defensor del Ciutadà.

3.- Aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora la TAXA PER ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL I ALTRES SERVEIS COMPLEMENTARIS A L’ESCOLARITZACIÓ.

4.- Modificació dels Estatuts de l’EPEL VILASSAR DE DALT- EPEL ViDA.

5.- Aprovació inicial del Conveni urbanístic per construir una rotonda a la part alta de la Riera de Targa amb la cruïlla amb el carrer Dr. Emili Masriera i Guardiola i el futur carrer del Pla Parcial Urbanístic de Can Tarrida – Av. del Gegants

6.- Moció per a l’aprovació del Manifest de l’Acord Social per l’Amnistia i l’Autodeterminació.

7.- Donar compte dels Decrets d'Alcaldia dictats durant el mes de maig de 2022.

8.- Precs i preguntes.