Processos oberts

Processos oberts

Procés selectiu per a la provisió per promoció interna oberta d'una plaça de caporal

ENLLAÇ AL TRÀMIT

 

Nou!

Bases i convocatòria (DOGC)

Documents anteriors

Bases i convocatòria (BOPB)

Termini de presentació de sol·licituds: Del 22 de novembre de 2023 al 21 de desembre de 2023.

Document d'autovaloració de mèrits (excel)

Instància normalitzada

Procés per a la selecció mitjançant el sistema d'oposició lliure de tres places d'agent de la policia local vacants a la plantilla de personal funcionari

Nou!!!

Avís dates reconeixement mèdic, prova vestuari i compulsa de documents

Documents anteriors

Acta número 4  validació del 5è exercici (1a i 2a part)

Convocatòria 5è exercici i assignació hores entrevista de constrast

Dates del 5è exercici: Psicotècnic (1a i 2a part).

Ubicació Sala Polivalent de Can Rafart.

Acta número 3 resultats proves físiques i resolució d'al.legacions als certificats mèdics.

Acta número 2 esmena d'error material i resolució d'al.legacions.

Acta número 1 constitució del tribunal i resultats del primer 1 segon exercici.

Avís data de les proves 

Ubicació lloc 1r i 2n exercici (Institut Jaume Almera)

Ubicació proves català (Can Pons)

Ubicació proves físiques (Poliesportiu Can Banús)

Llista definitiva d'admesos i exclosos

Per acreditar l'exempció de pagament de la taxa, és necessari presentar dos documents, el DONO (“Persona demandant d'ocupació no ocupada”) i el certificat de no cobrar cap prestació del SEPE.

Llista provisional aspirants admesos i exclosos (5 dies hàbils), del 24 al 28 de juliol de 2023 ambdós inclosos.

Nomenament membres tribunal qualificador

Previsió dates proves

Termini de presentació de sol.licituds: 18 de maig  fins 15 de juny (ambdós inclosos)

 

Processos tancats

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 22-01-2020 08:57